ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.annainternational.co.th
       ด้วยประสบการณ์ อันยาวนาน กว่า 20 ปี ของผู้บริหารฯ จากการเริ่มต้นของผู้ผลิต ขนส่งสินค้า และจัดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภค ทางผู้บริหารฯ มีแนวความคิดที่จะขยาย ฐานของการตลาดไปยังต่างประเทศ ดังนั้น บริษัท แอนณา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิด ที่จะขยายฐานการตลาดของสินค้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ไปยังตลาดในต่างประเทศ และเพื่อเป็นการส่งเสริม กิจกรรมการส่งออก จากการที่ประเทศไทย เป็นประเทศกสิกรรม ที่มีผลผลิตในภาคการเกษตรที่มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มอาหารสำเร็จรูป ก็ได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงเห็นความสำคัญ ในการส่งเสริมการส่งออกของผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ
       เราจึงมีความมั่นใจว่าสินค้าที่ดี เริ่มต้นจากวัตถุดิบที่ดี ประกอบการผลิตที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการนำเสนอสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังนั้นเราจึงมีความมุ่งมั่น และตั้งใจ ทีจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ เพื่อให้สินค้าของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก
สินค้าแนะนำ
กลุ่มซอส และเครื่องปรุงรส
กลุ่มเครื่องดื่ม
กลุ่มเครื่องแกง
กลุ่มกะทิ