กลุ่มเครื่องดื่ม

กลุ่มเครื่องดื่ม

  • น้ำมะพร้าว
  • น้ำตะไคร้
  • น้ำอโลเวล่า

ขนาดบรรจุภัณฑ์

  • 12 x 300 มิลลิลิตร
  • 24 x 520 มิลลิลิตร