กลุ่มกะทิ

กลุ่มกะทิ

  • กะทิเข้มข้น
  • น้ำกะทิ

Package Size ขนาดบรรจุภัณฑ์

  • 24 x 400 มิลลิลิตร
  • 24 x 560 มิลลิลิตร