กลุ่มซอส และเครื่องปรุงรส

กลุ่ม ซอส และเครื่องปรุงรส

  • น้ำมันหอย
  • ซอสปรุงรส
  • น้ำจิ้มไก่
  • ซอสพริก
  • น้ำจิ้มบ๊วย

ขนาดบรรจุภัณฑ์

  • 12 x 300 มิลลิลิตร
  • 12 x 700 มิลลิลิตร
  • 3 x 4500 มิลลิลิตร